سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مستانه معطری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مکا

چکیده:

شکل دهی سوپر پلاستیک به عنوان روشی برای تولید اجزای سبک . پیچیده در صنعت هوا فضا و خودروسازی به طو گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. با بکار گیری ابزارهای شبیه سازی می توان پارامترهای بهینه فرایند را تعیین کرده و به بهترین شرایط موجود برای انجام فرآیند دست یافت. در این مقاله فرآیند بالج سوپر پلاستیک ورق آلومینیوم ۵۰۸۳، به روش عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. همدسه مورد نظر یک بلنک دایره ای بوده که به داخل یک قالب مخروطی شکل داده می شود. به منظور اعتبار سنجی نتایج روند شکل گیری ورق به داخل قالب بر حسب زمان با نتایج تجربی و عددی موجود مقایسه گردیده است. رفتار خزشی د ردمای بالا بعنوان مدل مادی در شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفته است در ادامه اثر پارامترهای مختلفی چون فشار، دما و ضخامت اولیه ورق بر روی توزیع ضخامت و ارتفاع بالج شکل گرفته بررسی شده است . نتایج نشان می دهد که با افزایش فشار و دما، توزیع ضخامت غیر یکنواخت تر خواهد بود.