سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین خدادادی – کارشناس ارشد ابیاری و زهکشی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمد علیزاده – کارشناس مطالعات مهندسین مشاور اروین خاک
عاطفه بی باک هفشجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

در تعیین فاصله زهکش ها روشهای متفاوتی وجود دارد که یکی از این روشها در حالت غیرماندگار توسط اداره عمران و ابادانی امریکا ارائه شده است دراین روش تغییرات رفتار سطح آب زیرزمینی با زمان و فاصله زهکش ها در نظر گرفته می شود برنامه کامپیوتری جهت انجام محاسبات توسط محققین به زبان C# برنامه نویسی شده و از آن در این تحقیق استفاده شده است ۶ پارامتر فاصله زهکش ها تا لایه غیرقابل نفوذ عمق نصب زهکش ها ، تلفات عمقی عمق ریشه گیاه زارعی ، ضریب هدایت هیدرولیکی و ضریب ابدهی ویژه خاک مدنظر قرارگرفته و روند تغییرات آنها با فاصله زهکش ها بررسی شد برنامه کامپیوتری توانایی محاسبه فاصله زهکش ها با در نظرگرفتن ابدهی ویژه ثابت و متغیر را دارند نتایج نشان میدهد روند تغییرات این پارامترها نسبت به فاصله زهکش ها در حالتهای ابدهی ویژه ثابت و متغیر یکسان بوده و متغیربودن ابدهی ویژه تاثیری برروند تغییرات این پارامتر ها نداشته است.