سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا خاکزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محمد علی هادیان فرد – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
محمد وافقی – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

باتوجه به تجربیات بدست آمده اززلزله های گذشته مشاهده میشود دربسیاری ازموارد خرابی درساختمان های فولادی مهاربندی شده ناشی از ناپایداری و کمانش خارج ازصفحه اتصالات بادبندی می باشد باتوجه به رفتار پیچیده ورق اتصال گوشه لزوم ساده سازی روشهای طراحی اتصالات بسیارمورد توجه قرارگرفته است دراین مقاله با ارایه یک طرح پیشنهادی برای محاسبه ظرفیت کمانشی ورق اتصال بادبندی به مقایسه آن با نتایج روشهای موجوددرایین نامه های معتبر پرداخته شده است با انجام تحلیل استاتیکی غیرخطی درنرم افزار اجزای محدود و مقایسه آن با مدل ازمایشگاهی ظرفیت کمانشی ورق اتصال مورد ارزیابی قرارگرفته و درنهایت پارامترهای موثربرمعادله کمانش غیرالاستیک ورق اتصال مورد بررسی قرارگرفته است ازنتایج تحلیل کاملا مشخص می باشد که ظرفیت کمانشی ورق اتصال به موقعیت قرارگیری مهاربند روی ورق اتصال طول خط ازاد خمش ابعاد و ضخامت ورق اتصال بستگی دارد.