سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میترا زراعتی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سرپولکی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد گلستانی فرد – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد باوندوندچالی – مرکز تحقیق و توسعه شرکت فراورده های نسوز پارس

چکیده:

در تحقیق حاضر با استفاده از منیزیت معادن بیرجند و دولومیت زفره اصفهان کوکلینکر منیزیا-دولوما تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. اثر افزودن ۰ و ۲ و ۴ و ۶ درصد وزنی اکسید آهن بر ریز ساختار، رفتار زینتر و خواص فیزیکی این دیر گدازها مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز فازی نمونه ها به روش تفرق اشعه ایکس (XRD) و بررسی ریز ساختاری آنها نیز توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) صورت گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده خواص فیزیکی از جمله دانسیته بالک، استحکام فشاری سرد و انقباض خطی به علت بهبود شرایط زینتر با اضافه کردن افزودنی بهبود می یابد. بررسی های فازی نیز نشان داد با افزودن اکسید آهن، فازهایی با نقطه ذوب پایین نظیر C4AF و C2F تشکیل می شوند که با ایجاد فاز مایع به زینتر این نوع دیر گدازها کمک شایانی می نمایند و منجر به کاهش دمای زینتر می شوند.