سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
رضا رازانی – استاد بازنشسته دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واح

چکیده:

سیستم قاب خرپائی متناوب یکی ازانواع سیستم های سازه ای با مهاربندی جانبی درسازه های فولادی محسوب شده و دارای مزایای گوناگون می باشد بزرگترین مشکل این سیستم محدودیت شکل پذیری به سبب سختی جانبی زیاد و نقش دوگانه دالهای کف مخصوصا درسازه های بلندمرتبه می باشد دراین مقاله به بررسی نحوه عملکرد لرزه ای نوعی خاص از این سیستم سازه ای میپردازیم یکی از روشهای نسبتا جدید برای بهبود عملکرد لرزه ای سازه ها بهخصوص در سیستم های سازه ای سخت استفاده ازمفهوم بلندشوندگی ازپایه Lifting است که دراوایل دهه ۸۰ قرن بیستم مطرح شد درواقع تنها تفاوت این سیستم سازه ای با مدلهای متداول وجود جزئیات خاص درپای ستونهای قاب بوده به طوریکه امکان حرکت عمودی و بلندشدن کنترل شده ستون از پایه را فراهم می سازد دراین مقاله با استفاده از انالیز های استاتیکی و دینامیکی غیرخط یبه بررسی معایب و مزایای استفاده از سیستم سازه ای مرکز گرای بلندشونده از پایه دربهبود عملکرد لرزه ای قابهای خرپایی متناوب پرداخته و پاسخ های بدست آمده با حالات متداول مقایسه میشود.