سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی کلانتری – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

چکیده:

دراین مقاله رفتار زهکشی چند نوع ژئوتکستایل نبافته سوزنی با مشخصات متفاوت و وزنهای واحد سطح مختلف که بهطور معمول در مهندسی ژئوتکنیک و هیدرولیک به عنوان زهکش استفاده می شود تحت اثر تنشها و گرادیانهای هیدرولیکی متغیر مورد بررسی قرارگرفته است متغیرهایی که دراین تحقیق تاثیر آنها برنفوذپذیری ژئوتکستایل ها مورد بررسی قرارگرفته براساس استانداردهای ASTM و مراجع دیگر مورد استفاده دراین تحقیق تعیین شده است دراین راستا ابتدا یک دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری درون صفحه ساخته شده سپس نمونه ها تحت اثر گرادیان هیدرولیکی ۰/۵ تا ۳ و تنش فشاری متغیر از ۰ تا ۵۰۰ kpa قرارگرفتند میزاننفوذ پذیری درون صفحه ژئوتکستایل اندازه گیری شده استدراین ازمایشات اثر افزایش تعداد لایه ها نیز در میزان نفوذ پذیری مورد بررسی قرارگرفته است.