سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شکوهیان – عضو هیات علمی مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
فرزاد پیاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در نیروگاههای سیکل ترکیبی به منظور خنک سازی بخشهای گوناگون از برجهای خنک کننده استفاده می گردد. به علت در تماس بودن این برجها با آب، قطعات و قسمت های فلزی می توانند در معرض خوردگی قرار گرفته و باعث خرابی و یا کاهش بازدهی نیروگاه گردد. نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی، یکی از جدیدترین نیروگاههای احداث شده در حومه مشهد می باشد. در یک مطالعه موردی یکساله، اندازه گیریهای مداوم و نمونه گیری های آنلاین در بخشSampling جهت بررسی مقادیر پارامترهای موثر بر خوردگی انجام گرفت و در آخر راهکارهای مناسب برای جلوگیری از خوردگی ارائه گردید