سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی خدیوی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
طاهره شجاعی مهر –
شهرام شریف نیا –
فرشاد رحیم پور –

چکیده:

پساب های رنگی یکی از عمده ترین مشکلات زیست محیطی به شمار می آیند بنابراین روش های مناسب و موثر برای تصفیه ی اینگونه پسآب ها بسیار مورد توجه پژوهشگران در حوزه محیط زیست قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد لیکا در حذف رنگ اسید بلو ۱۶۱ از محیط آبی بوده است. در این تحقیق پارامترهای موثری همچون pH، زمان و غلظت اولیه محلول رنگی بر ظرفیت جذب سطحی جاذب بررسی شد. نتایج نشان داد که ظرفیت جذب رنگ با افزایش زمان تماس و افزایش غلظت اولیه ی محلول رنگی افزایش و با افزایش pH کاهش می یابد. بر پایه ی نتایج بدست آمده زمان تعادل حدود ۶۰ دقیقه و pH بهینه برابر ۵/۱ بدست آمد. نتایج حاصله بیانگر ظرفیت بالای لیکا برای جذب رنگ اسید بلو ۱۶۱ در محیط آبی است که می تواند لیکا را به عنوان جاذبی موثر، ارزان قیمت، با قابلیت دسترسی آسان و زیست تخریب پذیر برای حذف رنگ اسید بلو ۱۶۱ از محلول های آبی معرفی کند.