سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمد نیکبخت – استادیار گروه ماشین های کشاورزی، دانشگاه ارومیه
سعید مینایی – دانشیار گروه ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جداکردن دانه از خوشه د رمراحل جدا سازی بسیاری از محصولات کشاورزی در بازار و فرآوری، بسیار مهم می باشد. در طی تکامل ماشینهای برداشت و پس از برداشت، سازندگان ماشینهای کشاورزی از شیوه های مختلفی برای این کار استفاده کرده اند. طراحی و ساخت خرمنکوب هایی در ابعاد کوچک و متناسب با اکثر مزارع شخصی، از ضروریات بخش کشاورزی است تا در عین سادگی و حمل و نقل آسان ، به توان کاری و سرویس های کمتر نیاز داشته باشد.آسانی کار، سرویس های کمتر، قابلیت بازرسی و تعمیر آسان، ابعاد و ارتفاع کم، ایمنی بالای کاربر و ظرفیت عملکرد بالا از مهمترین اهداف توسعه ماشینهای سایز کوچک هستند. ضمن اینکه تلفات و شکستگی ها د رخرمنکوبی حائز اهمیت بوده که در این تحقیق به مطالعه تجربی آن پرداخته شده است. به منظور جداسازی دانه گندم از خوشه های آن از خزمنکوب سایز کوچک تیلری استفاده شد. موتوری با توان یک اسب بخار، ابعاد دهانه خروجی کاه ، ۳/۵ در ۱۳/۷ سانتیمتر، و کوبنده ای یا ابعاد ۳۳ سانتیمتر طول و ۱۲ سانتیمتر، قطر استوانه از ویژگیهای این ماشین می باشند. اثر هر یک از ترکیب های سطوح فوق بر چهار پارامتر وزن دانه در کاه خارج شده، وزن کاه وارد شده به مخزن دانه ، وزن دانه های شکسته شده و وزن خوشه های کوبیده نشده به عنوان شاخص هایی از کارایی خرمنکوب برای گندم پاییزه مورد نظر مطالعه شد: با افزایش دبی هوا، درصد شکستگی دانه و میزان کاه در مخزن دانه کاهش می یابد. دبی هوا بر روی خوشه های کوبیده نشده مشاهده شد. نتایج حاکی از این بود که جهت وزش باد بطور غیر مستقیم بر میزان شکستگی دانه ها تاثیر می گذارد.