سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس زهدی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر حسین بهروش – استادیار

چکیده:

قطعات ساخته شده از جنس کامپوزیت پلی پروپلین و چوب که به روشهای اکستروژن و ترموفومینگ تولید و شکل دهی شده اند در صنایع اتومبیل سازی ،بسته بندی و غیره مصارف بیشمار و گوناگونی دارند.به منظور گسترش استفاده از این کامپوزیت و با توجه به گستردگی قطعات تولیدی بر روش فرایند قالبگیری تزریقی در این تحقیق شامل دو مرحله می باشد:اختلاط پلی پروپلین و چوب با استفاده از یک اکسترودر دو ماردونه و گرانول نمودن،قالبگیری بر روش تزریق در شرایط مناسب.با انجام آزمایشهای اثر پارامترهای کنترل فرایند قالبگیری تزریقی بر روی خواص مکانیکی و اعوجاج قطعات تزریق شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمایشها نشان داد که با افزایش فشار تزریق یا افزایش زمان مکث مدول الاستیسیته نمونه ها افزایش چشمگیری داشت درحالیکه مقاومت کششی و درصد ازدیاد طول نمونه ها تغییر قابل توجهی نداشتند همچنین کاهش اعوجاج نمونههای کامپوزیتی تزریق شده نسبت به نمونه های پلی پروپیلن نشان از تاثیر مثبت حضور الیاف در جلوگیری از تاییدگی نمونه ها داشت که این مقدار ناچیز اعوجاج را نیز می توان با کنترل پارامترهای فشار دوم و زمان مکث به حداقل رساند