سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصوره خالدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
آرش باباخانیان – دکتری الکتروشیمی،دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه،
زهره جهانگیری بابادی – کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه شی

چکیده:

اصلاح نمودن سطح الکترودها توسط مواد نانو ساختار جهت افزایش حساسیت آن ها نسبت به یک آنالیت خاص ، از روش های مرسوم اصلاح نمودن سطح الکترودها می باشد. استفاده از مواد نانوساختار در سطح الکترودهای خالص مانند طلا ، پلاتین ،گلاسی کربن و غیره بهشرط بالا بردن رسانایی مواد مذکور ، می تواند ماهیت جدیدی را به سطح الکترود بدهند. استفاده از مشتقات کرونی جدید اتصال یافته به هسته های نانو ذره طلا، نقره، آهن وذرات مغناطیس به عنوان مواد الکترو فعال شیمیایی به دلیل وسعت دامنه کاربرد و تعداد بسیار این مواد ساخته شده به طریق سنتزی ، این امکان را فراهم می سازند که انواعمختلفی از این مواد را بتوانیم به عنوان لایه اصلاح کننده سطح الکترود به کار برد. برای بررسی قابلیت الکترود اصلاحشده طلا/ال-سیستئین/نانوپارتیکل طلا-کرونجهتاندازه گیری کمی و کیفی هورمون های انسولین و به منظور به دست آمدن پیک آنالیز کمی مربوط به هورمون های مذکور، جهت اندازه گیری مقادیر بسیار کم این ماده ها، در غلظت ،PH نمونه های حقیقی آنها، چندین پارامتر شیمیائی و دستگاهی مهم مثل الکترولیت، فرکانس اعمالی، سرعت پیمایش، شدت و ولتاژ پله پتانسیل با استفاده از روش یکی در یک زمان یاOne at Timeبهینه گردیدند