سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیرحسین ویسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ایرج رسولان – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

قاب های فولادی پرشده با دیوار بنایی یکی ازرایج ترین اجزای سازه های فولادی درایران محسوب می شوند. هنگامیکه داخل قابی را با مصالح بنایی پر میکنیم مشخصات دینامیکی ،سختی ، مقاومت و شکل پذیری آن بطور چشمگیری تغییرمی کند. به گونه ای که نمی توان باجمع خواص تک تک عوامل یعنی قاب ودیوار به خواص مجموعه مرکب آن دست یافت. به همین دلیل و پیچیدگی محاسبات آن ازاثرآن برروی قاب های فولادی صرف نظرمی گردد.دراین مقاله با استفاده ازیکی از نرم افزارهای اجزای محدود ،به مدلسازی قاب میانپرپرداخته می شود. همچنین اثرات تغییر ضخامت میانقاب دیوار آجری بنایی دررفتارسازه های فولادی مورد مطالعه قرارگرفته واثرات دیوارکه باعث تغییرسختی ومقاومت وشکل پذیری قاب می شود مورد بررسی قرارمی گیرد.که مشخص شد که با افزایش ضخامت میانقاب اتلاف انرژی هیسترتیک و مقدار تنش حد اکثر نیز افزایش می یابد