سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد عبدالحسینی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی پژوهشکده علوم و فناوری مهام
رضا غلامی پور – استادیار-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سید مهدی عباسی – استادیار-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
هادی مرادی – کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی پژوهشکده علوم و فناوری مهام

چکیده:

پژوهش در زمینه آلیاژهای آمورف و به ویژه شیشه فلزات حجمی یکی از موضوعات جدید در حیطه علم و مهندسی مواد می باشد که تحقیقات گسترده ای در این زمینه در حال انجام است. این آلیاژها پتانسیل مناسبی برای کاربردهای صنعتی دارند. برای تولید شیشه فلز حجمی Cu47Ti33Zr11Ni6Sn2Si1 ابتدا آلیاژ سازی از اجزا خالص آلیاژ در کوره VAR باخلاء ۴*۱۰(-۴) mbar انجام و با قدرت مکش ۰/۱mbar ریخته گری شد. سپس شیشه فلز حجمی تولید شده در قالب کوارتز د رچیدمانی از سیمهای تنگستنی با فشار ۴/۵bar از گاز آؤگون بسیار خالص ، فلز خورانی شد. خواص متالورژیکی محصول بوسیله آزمونهای، میکروسکوپ الکترونیکی ، پراش پرتو ایکس، آزمون شبه استاتیکی تنش فشاری و سختی سنجی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد فرایند فلز خورانی در قالب کوارتزی جهت حصول به بیشینه استحکام مکانیکی (۱۷۹۸MPa) به ترتیب در دما و زمان ۸۵۰ درجه سانتیگراد و ۱۰دقیقه بدست آمد. همچنین ریز ساختاری حاصل از میکروسکوپ الکترونی نشان داد که زمینه کامپوزیت تولیدی در قالب کوارتزی دارای کسر حجمی بالایی از فاز بلوری می باشد.