سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیمراد رشیدی – پژوهشگاه صنعت نفت
امیر قربانعلی – پردیس فنی دانشگاه تهران
محمدمهدی منتظررحمتی – پردیس فنی دانشگاه تهران

چکیده:

کربن فعال به عنوان یکی ا زمهمترین جاذب های صنعتی برای ذخیره سازی دی اکسید کربن که یکی از مهمترین گازهای گلخانه ای است مورد استفاده قرار میگیرد دراین تحقیق پارامترهای مختلف ساخت کربن فعال شامل نسبت فعالسازی دمای فعالسازی و اندازه ذرات ماده اولیه مورد بررسی قرارگرفته است و کربن فعال ساخته شده با ماده فعال کننده اسید فسفریک و با نسبت ۱/۷ در دمای ۵۵۰ درجه واندازه ذرات ۲۰-۱۰ به عنوان بهترین نمونه با سطح فعال برابر ۱۹۱۴m2/g و حجم میکروحفرات برابر cc/g0/7985 و میزان جذب گاز دی اکسید کربن برابر با ۷/۴mmole/g درفشار ۱۰bar و دمای ۲۵ درجه بدست آمده است مدلسازی ایزوترم های جذب نمونه های ساخته شده نیز نشان داد معادله فرویندلیش ایزوترم های جذبتمامی نمونه ها را با ضریب تعیین (coefficient of determination بالای ۹۶ درصد به خوبی پیش بینی می کند .