سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمود صفری – مربی پژوهش
هومن شریف نسب – استادیارپژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

درمدیریت مصرف سوخت و استفاده بهینه از توان تراکتور بخصوص در عملیات خاک ورزی که از پرمصرف ترین نوع عملیات در مزرعه است تعیین پارامتر های ماشینی به منظور افزایش کارائی ماشین ،کاهش مصرفسوخت و هزینه ها اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق پارامترهائی نظیر سرعت پیشروی،عرض کار،عمق کار،درصد رطوبت ، بافت خاک،کشش ، توان مالبندی ،درصد لغزش ومقاومت غلطشی چرخهای تراکتور،مصرف سوخت،بازده کششی و بازده انتقال توان با نمونه گیری های میدانی در حین عملیات و با استفاده از سه مدل تراکتور رایج کشور یعنی اونیور سال ( ۶۵۰ U جاندیر ۳۱۴۰ و مسی فرگوسن ۲۸۵ در ده منطقه کشور شامل تهران-فارس-اصفهان-اهواز -داراب-همدان -مغان – سمنان-خراسان-شهرکرد- استان مرکزی (دوسال) تعیین شد. نتایج نشان داد که صرف نظر از نوع تراکتور وشرایط کاربرد آن در منطقه، میانگین توان مالبندی مورد نیاز عملیات شخم در مناطق مورد تحقیق۲۰/۳۶hp است درسطح ۱% با ۲۶/۱hp بیشترین توان و فارس و مرکزی به ترتیب با ۱۵/۱ و ۱۵/۴ اسب بخار دارای کمترین توان مورد نیاز بودند از نظر مقاومت غلتشی RR درسطح ۱% بین تراکتور جاندیر و سایر تراکتورها اختلاف معنی داری وجود اشت ولی بین تراکتور های MF285 , U650 اختلاف معنی دار نبود . از نظر درصد لغزش اکثر مناطق (بجز مغان) در سطح ۱% در یک رده قرار داشتند