سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلام مرادی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
علی آزادی – کارشناس ارشد خاک و پی
یوسف حسین زاده – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از مهمترین مولفه های رفتار بلندمدت سد خاکی پایداری آن در طول زمان بهره برداری است پایداری سدخاکی تحت تاثیر نوسانات ارتفاع آب مخزن می باشد مخصوصا هنگامی که مخزن تخلیه می شود اگرچه اهمیت شرایط تخلیه سریع برای همه طراحان سد شناخته شده است و پیشنهاداتی برای درنظر گرفتن آن در ادبیات فنی ارائه شده است مطالعه روشمند شرایط تخلیه سریع و اثرات آن در پایداری سد در ادبیات فنی موجود نادر می باشد از آنجایی که وقوع پدیده تخلیه سریع امکان بروز ناپایداری شیب بالا دست را در پی دارد این مقاله به تحلیل پایداری سد خاکی در این شرایط اختصاص گردیده است به این ترتیب که تاثیر عوامل موثر در بروز این پدیده نظیر سرعت تخلیه مقدار تخلیه و ضریب نفوذ پذیری مصالح سد بررسی شده و متعاقبا پایداری شیب بالا دست در شرایط مختلف تحلیل شده است به منظور نزدیک بودن نتایج به واقعیت مقطع عرضی سد علویان برای این مقاله انتخاب شده است.