سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدابراهیم طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت
کوروش جواهرده – استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت
محمد نقاش زادگان – استادیار دانشگاه گیلان، دانشکده فنی دانشگاه گیلان، رشت

چکیده:

در این مقاله، سیکل رنکین آلی با سیال عامل متفاوت با مشارکت منابع انرژی پایین مورد بررسی قرارگرفته است. با توجه به تنوع سیالات آلی، عملکردهای مختلفی در سیکل رنکین آلی قابل مشاهده است.از آنجائیکه این سیالات دارای نقطه جوش پایینتر نسبت به آب می باشند استفاده از منابع حرارتی دما پایین همانند انرژی زمین گرمایی برای تبخیر سیالات آلی امکان پذیر است. برای تحلیل بهتر بازدهی سیکل، اثرتغییرات پارامتری دما و فشار ورودی توربین به کمک قوانین اول و دوم ارزیابی شده است. نتایج نشان داد سیالات آلی خشک و آیزنتروپیک به علت داشتن شیب مثبت منحنی اشباع، عملکرد بهتری خواهند داشت و همچنین اثر فشار ورودی توربین چشمگیرتر از دمای ورودی توربین می باشد.