سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم کاهه – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلام
پرویز غضنفری – عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی ارومیه ای – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
نادر جلالی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی (آبخیزداری

چکیده:

حوزه آبخیز توچال با مساحت ۸۴/۸۵ کیلومترمربع در خاور تهران و در زون البرز مرکزی واقع شده است.این حوزه آبخیز شامل۱۰ زیر حوزه است. سازند شمشک متعلق به دوران مزوزوئیک قدیمی‌ترین سنگ‌های موجود در منطقه مورد مطالعه را تشکیل می‌دهد و جدیدترین واحد‌های سنگی متعلق به نهشته های کواترنری است. سازند قرمز بالایی بیشترین مساحت از کل حوزه را شامل می شود. منطقه عموماً از سنگ های رسوبی تشکیل شده است. هدف از این مطاعه بررسی ویژگی های فیزیوگرافی و هندسی حوزه آبخیز توچال است. برای انجام این پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، صحرائی و تفسیر عکس های هوای انجام شده است. با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ویژگی های ژئومتری مانند تراکم زهکشی، طول آبرهه، شیب و ارتفاع در محیط GIS، زیر حوزه B3 دارای کمینه شیب و B4 کمینه ارتفاع و زیرحوزه T3دارای بیشینه شیب و ارتفاع است