سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید پورشهباز – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی پوراسد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی پارامترهای انتخاب بهینهی موتور الکتریکی برای کاربردهای صنعتی است. تقریبا ۰۶ % انرژی الکتریکی -مصرفی صنایع صرف موتورهای الکتریکی میشود. هنگام خرید یک موتور برای کار مخصوصی اغلب پی میبریم که چندین نوع موتور احتیاج ما را میتوانند برآورده سازند، در نتیجه مجبور به انتخاب هستیم. بنابراین انتخاب موتور الکتریکی مناسب یک پارامتر اساسی برای کاهش مصرف انرژی و به تبع آن کاهش هزینهها در صنعت است. برای یک انتخاب صحیح باید پارامترهای متعددی را در نظر گرفت. معیارهای انتخاب شامل شرایط کار، شرایط شروع کار، تجهیزات راهاندازی شونده، مشخصات الکتریکی و غیره انتخاب شده است. در انتها رویهایی ابتکاری پیشنهاد شده تا افراد غیر متخصص به سهولت قادر به انتخاب بهینه موتور الکتریکی باشند