سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامعلی دهقان نیری – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یزد
رمضانعلی ایزدی فرد – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
کاظم برخورداری – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه یزد

چکیده:

در انفجار علاوه بر ایجاد اثراتی همچون شوک ناگهانی امواج کششی و فشاری در محیط ایجاد نموده و سازه و موانع موجوددر مسیر خود را تحت تاثیر قرار میدهد ماهیت دینامیکی فشار ناشی از انفجار و انتشار آن در زمین موضوع بسیار مهم و نسبتا پیچیده می باشد دراین راستا تلاش های بسیاری توسط محققین مختلف برایتعریف و ارائه پارامترهای مختلف مرتبط با انفجار مانند منحنی توزیع فشار ابعادگودال انفجار و انتشار میرایی این امواج د رمحیطهای سنگی وخاکی و همچنین اثرات آن برسازه های مدفون درقالب مطالعات آزمایشگاهی میدانی و همچنین توسعه روشهای عددی و تجبی صورت گرفته است. دراین میان توسعه روشهای عدید بیش تر از سایر روشها از جمله روش ها المان محدود تفاضل محدود بوده است.