سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا سکاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
بهروز روزبهانی – دکتری مهندسی شیمی
محمدرضا شیشه ساز – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

تبدیل کاتالیستی مخلوط پلی ا تیلن سبک سنگین و پلی پروپیلن درحضور کاتالیست AIT100 و تبدیل آن به محصولات هیدروکربوری سبک مورد بررسی قرارگرفت دراین مطالعه درجه واکنش کراکینگ مخلوط پلیمری ۱/۰۰۶۹ گزارش شد و دیگرپارامترهای سینتیکی همچون ثابت سرعت واکنش رددمای واکنش ۴۲۰و۴۳۰ درجه سانتیگراد و درحضور ۲۰ درصد وزنی ازکانالیست نسبت به پلیمر محاسبه شده است همچنین اثردما برواکنش مخلوط پلیمری و سرعت تولید محصول مورد بررسی قرارگرفته است