سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احد ضابط – استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد
فهیمه سادات تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه تهران
معین علائی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ریز ساختار نقش به سزاییدر تعییت خواص ماده ایفا می نماید . ارزیابی کمی و تعیین مشخصه های ریز ساختاری با روش های گوناگونی انجام می شود . استفاده از نرم افزارهای پردازش تصویر به منظور تجزیه و تحلیل تصاویر ریز ساختاری از جمله روش های مبتنی بر اصول متالوگرافی کمی است که امکان دریدفت اطلاعات دقیق و آماری از ریز ساختار را فراهم می آورد. در این تحقیق ، بررسی پارامترهای ریز ساختاری فولاد میکروآلیاژی ۳۰MSV6 به روش سنتی و با استفاده از سه نرم افزار مختلف انجام شده است. برای این منظور تعداد ۱۰ تصویر از مقاطع مختلف ریز ساختار فولاد جهت تعیین اندازه دانه فریت و درصد فازهای موجود در نمونه استفاده شد. این تحلیل کمی ریز ساختاری به کمک نرم افزارهای Clemex و MIP و Buehler انجام گرفت. بررسی ها ضمن تاکید بر اهمیت و ارزش نرم افزارهای پردازش تصویری در سرعت ، دقت و ایجاد بررسی های آماری ، اختلاف جزئی در نتایج نرم افزارهای مختلف را نشان می دهد که قابل تامل است. هر یک از سه نرم افزار از نظر میزان سهولت در کاربری ، امکانات و ابزارهای در ختیار کاربر جهت تهیه دستورالعمل های پردازشی و دقت محاسبات ریاضی با یکدیگر مقایسه شدند. هر سه نرم افزار با دقت ۲ تا ۱۰% نتایج اندازه گیری های دستی را تایید نمودند.