سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مبینا موذنی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
حمیدرضا پاکزاد – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
امیرحسین صادقپور – مربی دانشگاه کاشان و دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

وجود انواع ناخالصی هادر خاک های ریز دانه رسی می تواند رفتار این خاک ها را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله این ناخالصی ها مواد گچی وآهکی است که می تواند به علت وجود سنگ های با منشا آهکی یا گچی در منطقه باشد. در این تحقیق اثر ناخالصی های یاد شده که در برخی مناطق به طور طبیعی همراه خاک های رسی یافت می شوند بر رفتار مهندسی این خاک ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور علاوه بر آنالیز کانی شناسی و شیمیایی نمونه ها، پارامترهای فیزیکی ومکانیکی آنها چون حدود آتربرگ، دانسیته خشک حداکثر، درصد رطوبت بهینه، ضریب نفوذ پذیری، ضریب تحکیم وتورم و مقاومت تراکمی تک محوره مورد مطالعه ومقایسه قرار گرفته است. بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده ناخالصی های آهک طبیعی در نمونه های مورد مطالعه تاثیر معنی داری بر پارامترهای رفتاری خاک نشان نمی دهد و تاثیر ]ن کاملا با واکنش های حاصله از افزودن آهک شکفته متفاوت است