سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

س حکیم زاده – گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه
س ایرجی –
ص زارع –
ع حسن زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی ارومیه

چکیده:

در صنعت آبزی پروری استفاده از نژادهای بهتر با سرعت رشدبالاتر اهمیت ویژه ای دارد بخاطر تشابه صفات ریختی و مورفولوژیکی لاروهای قزل آلای رنگین کمان تشخیص و شناسایی نژادهای برتر غیرممکن می باشد بدین منظور جهت جداسازی جمعیت های سریع الرشد دربهار ۸۹ مطالعه ای صورت گرفت دراین مطالعه با پرورش سه گروه لارو قزل الای رنگین کمان تخم نروژی، مولد نروژی، جمعیت ایرانی در شرایط ی محیطی و تغذیه ای یکسان تغذیه با غذای کنسانتره SFT میزان رشد و بقا و پروفایل پروتئین مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور لارو قزل الا در ۱۲ تانک ۴۰ لیتری پلی اتیلنی سه تیمار و چها رتکرار به مدت ۳۰ روز پرورش داده شد