سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه کیخا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیده هما اسلامی مهدی آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شرکتی – استادمهندسی شیمی،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

راکتورهای بستر ثابت یکی ازمتداولترین انواع راکتورهای مورد استفاده درصنایع گازوپتروشیمی می باشد ودرحال حاضر اکثرفرایندهای کاتالیستی فاز گاز دراین نوع ازراکتورها انجام می شود برا یمدلسازی این راکتورها درک کیفی خوب و توصیف کمی دقیق از نحوه جریان سیال و انتقال حرارت درون این تجهیزات لازم است باتوجه به اینکه انتقال حرارت نقش اساسی درطراحی بهینه راکتور و انتخاب شرایط عملیاتی مناسب دارد دراین مقاله بررسی پارامترهای دمایی و حرارتی دریک راکتور بسترثابت با N=4 درمحدوده ۸۶<Re<912 با استفاده ازشبیه سازی به روش دینامیک سیالات محاسباتی انجام شد کانتورهای دمایی تاثیر شدید الگوی جریان برپروفیل دما را نشان میدهد با افزایش عدد رینولدز ازضخامت لایه مرزی حرارتی نزدیک دیواره کاسته شده و نیز اختلاف دمای بین سیال و دیواره زیاد می شود و درنتیجه انتقال حرارت جابجایی دربستر افزایش می یابد و نیز اثردمای متفاوت سیال ورودی بررژیم جریان درون راکتور بررسی شد و این نتیجه حاصل گردید که دمای سیال ورودی بررژیم جریان درون راکتور موثر نیست