سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هومن صاعدی – کارشناسان ارشد عمران
فرهاد احمدنیا –
علی محمد اسمعیلی –

چکیده:

کیفیت نامطلوب مخلوطهای آسفالتی گرم HMA اجرا شده درکشور یکی از معضلاتی است که دربیشتر جاده های کشور با آن روبرو می باشیم دراین تحقیق با جمع آوری داده های ثبت شده مربوط به پارامترهای حجمی آسفالت که از آزمایشات کنترل کیفی و ازن قاط مختلف ایران درطی ۵ سال بدست آمده وضعیت آسفالت های اجرا شده درکشور مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است به منظور مطالعه دقیقتر و امکان نتیجه گیری مناسب تر استانهای با شرایط آب و هوایی یکسان دریک گروه قرارگرفته اند که براین اساس استانهای کشور درقالب ۴ منطقه آب و هوایی مناطق حاشیه دریای خزر گلستان مازندران و گیلان مناطق حاشیه خلیج فارس و دریای عمان بوشهر هرمزگان بخش جنوبی سیستان و بلوچستان و خوزستان مناطق سردسیر اردبیل آذربایجان شرقی و غربی و همدان مناطق گرمسیر قم بخشهای جنوبی فارس بخشهای شمالی خوزستان و سیستان و بلوچستان تقسیم بندی شده اند و داده های مربوط به هر منطقه آب و هوایی جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است و خرابیهای محتمل درهر منطقه آب و هوایی و راه کارهای بهبود خرابیهای بوجود آمده در آنها به تفکیک هرمنطقه به تفصیل شرح داده شده است.