سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شراره آرمند تاش – دانشجوی آارشناسی ارشد ژئوفیزیک – زلزله شناسی دانشگاه آزاد اسلامی وا
زهره سادات ریاضی راد – استادیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

منطقه مورد بررسی در ناحیه شمالی ایران و در قسمت البرز شمالی به مختصات ۵١ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی و ٣۶ درجه و ٢٩ دقیقه عرض شمالی قرار دارد که از نظر تکتونیکی فعال می باشد. برای تعیین خطر زمینلرزه در یک منطقه نیازمند رسم نقشه های شتاب هستیم. بدین منظور ابتدا باید داده های زمینلرزه به صورت دستگاهی و تاریخی در منطقه مورد مطالعه جمع آوری شود. در منطقه کلاردشت به علت فقدان دستگاه لرزه نگاری و شتاب سنج، از داده های شبکه لرزه نگاری ساری و تهران استفاده می کنیم. بعد از جمع آوری داده های زمینلرزه با استفاده از روش احتمالاتی، منطقه از نظر خطر نسبی زلزله مورد بررسی قرار میگیرد. در ابتدا چشمه های بالقوه لرزه زا در منطقه شناسایی می شوند. برای انجام این کار می بایست کلیه زمینلرزه هایی که مربوط به منطقه فوق است را بر روی نقشه لرزه زمینساخت تعیین موقعیت شوند. به این ترتیب می توان گسلهای پنهان را مشخص کرد. تمام چشمه های لرزه زا به صورت حجمی مدلسازی می شوند. با استفاده از نرم و بیشینه بزرگی a و b افزارهای مربوطه، پارامترهای جنبش زمین مربوط به هر چشمه به همراه مقادیر مورد انتظار و شتاب حاصل از فعالیت چشمه ها به روش احتمالاتی در هزاران نقطه برای دوره بازگشت ۴٧۵ سال (سطح مبنای طراحی) بر آورد می شود. این مطالعه برای اولین بار در این منطقه انجام می گیرد که نتایج آن در مطالعات ژئوفیزیکی و زمین شناسی، کاربردی ویژه دارد.