سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه افکار – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
زهره سادات ریاضی راد – استادیار گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

تهران پایتخت ایران ویکی ازپرجمعیتترین شهرهای دنیا محسوب میشود و با توجه به وجود شریانهای حیاتی فراوان دراین ناحیه بررسی دقیق آن بسیار حائز اهمیت میباشد . گستره تهران که درکوهپایهجنوبی کوههای البرزمرکزی قرارگرفته یکی از لرزهخیزترین مناطق ایران محسوب میشود. فعالیت لرزهخیزی تهران و نواحی مجاور بدلیل چین خوردگیهای البرز و گسلهای موجود در این گستره میباشد. این گسلها چون مرز میان بلندی و دشت را تشکیل میدهند میتوانند سازند پستی بلندیهای این منطقه باشند. این گستره الگوی لرزه خیزی نامنظمی دارد. وچون زون برخوردقارهای است عمده زمین لرزهها هما نند پهنه ایران کم عمق میباشد. البته باید توجه داشت که پارامترهای متعددی در تخمین خطرلرزهای گسلها مورد توجه قرار میگیرد، که یکی از مهمترین آنها طول گسل است. با توجه به دلایلذکر شده، قسمت اعظم کشور ایران، از دیدگاه لرزه خیزی جزء مناطق پرخطر محسوب شده و به همین علت مطالعه جامع و دقیق لرزه خیزی در کشور ایران، برای جلوگیری از خسارات ناشی از زلزله(به خصوص درشهرهای بزرگ)، امری واجب وضروری است. رعایت اصول ایمنی سازی و نظارت دقیق بر ساخت و سازها در مناطق لرزه خیز از مهمترین پارامترهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دیدگاه این نوشتار بررسی پارامترهای جنبش زمین در تهران و ازنظر مقیاس مطالعه خطر،در مرحله مطالعات پیرامون ساختگاه می باشد