سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه سعادت – دانشجوی دورهکارشناسی ارشد مهندسیمواد
سعید ملک سعیدی – دانشجوی دوره دکتری تخصصی بخش مهندسیمواد
محمدحسین پایدار – استادیار بخش مهندسیمواد دانشگاه شیراز
حافظ احمدی – کارشناس ارشد رشته مهندسی مواد

چکیده:

دراین تحقیق اثر دما و زمان تفجوشی بردانسیته و میکروساختار قطعات کامپوزیتی آلومینا – زیرکونیا با ترکیبات مختلف تولید شده به روش ریخته گری دوغابی تحت فشار مورد مطالعه قرارگرفت استفاده از عملیات آسیاب کاری و آلتراسونیک و اعمال شرایط پایداری الکترواستاتیک در ۴ pH بهترین شرایط پراکندگی ذرات و شکستن اگلومره ها را برای دوغابهای تهیه شده فراهم آورد پس از انجام عملیات فیلتراسیون تحت فشار قطعات تولیدی درقالبهای فلزی تحت عملیات چلانش قرارگرفتند و سپس قطعاتدردما و زمانهای مختلف تحت عملیات تف جوشی قرارگرفتند. نتایج حکایت از آن داشت که افزایش دانسیته با زمان تفجوشی دردماهای پایین محسوس تر بوده اما دردماهای بالاتر افزایش زمان تفجوشی نمی تواند دانسیته قطعات را چندان افزایش دهد از سویی دیگر افزایش میزان زیرکونیا سبب افت دانسیته قطعات تولیدی د ر حین تف جوشی خواهد شد پراکندگی ذرات زیرکونیا ی موجود دراین کامپوزیت ها توسط تصاویر Sem مورد مطالعه قرارگرفت که بسیار مناسب و مطلوب می باشد.