سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشکان پرچی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشکده نفت وگاز واحد علوم و تحقیقات
ریاض خراط – دانشیار دانشگاه صنعت نفت دکتری مهندسی نفت
ملیحه السادات موسوی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت
صدیقه مهدوی – محقق مرکز تحقیقات نفت کارشناسی ارشد مخازن

چکیده:

برمبنای تحقیقات گذشته تزریق متناوب و همزمان آب و گاز می تواند راندمان روبش را درمخازن نفتی بهبود بخشد فرایند تزریق متناوب آب و گاز یکی از روشهای مهم ازدیاد برداشت نفت می باشد که اخیرا مورد توجه قرارگرفته است بدین دلیل تعیین شرایط بهینه تزریق از نظر اقتصادی و میزان بازدهی نفت مهماست پارامترهای مهمدر طراحی این فرایند خصوصیات سنگ و سیال هتروژنیتی و تراوایی نسبی و نسبت تزریق نوع گاز تزریقی و الگوی تزریق می باشد که در میزان برداشت نفت تاثیر گذارند. بنابراین دراین تحقیق با استفاده از نتایج شبیه سازی سکتور مدل یک مخزن واقعی تاثیر پارامترهای موثر در کارایی تزریق متناوب آب و گاز نسبت تزریق و سیکل تزریق مورد بررسی قرارمی گیرد این کار روی یکی ازمخازن نفتی شکافدار درایران صورت گرفته است با استفاده از الگوی تزریق پنج نقطه ای برای سیکلهای ۱۰، ۶ ، ۱۲ ماه برای فرایند تزریق متناوب آب و گاز میزان بازیابی نهایی نفت در الگوی مورد نظر و همین طور نسبت تزریق بهینه برای الگوی تزریق به دست می اید.