سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان فرح بخش – استادیار مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شیروان
علیرضا ذاکری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حین فرایند آسیاکاری درآسیای گلوله ای پرانرژی لایه ای ازپودرمصرفی برروی گلوله ها و جداره محفظه تشکیل میگردد از این پدیده طبیعی می توان برای پوشش دهی مکانیکی گلوله ها استفاده نموددراین پروژه با استفاده از عملیات آسیاکاری پودرمس توسط گلوله های نیکلی دراسیای سیاره ای تاثیر پارامتر سرعت چرخش محفظه برشکل گیری پوششی از جنس آلیاژ Cu-Ni برروی سطح گلوله ها مورد مطالعه قرارگرفته است جهت بررسی ریزساختاری و تحولات نفوذی حین فرایند آسیاکاری ازروشهای مختلف مشخصه یابی موادشامل میکروسکوپ نوری انالیز پراش اشعه ایکس XRD میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM میکروآنالیز پروب الکترونی EPMA و میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM میکروسختی سنجی و تعیین توزیع اندازه ذرات PSA استفاده شد. نتایج حاصل از این آنالیزها نشان دادکه با افزایش انرژی آسیاکاری اندازه دانه و پارامتر شبکه درلایه های سطحی کاهش یافته و درنتیجه شرایط برای نفوذ مکانیکی و شکل گیری لایه محلول جامد نیکل – مس برسطح گلوله نیکلی فراهم میگردد.