سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیرا احمدی – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

زمان کواترنری بستر حوادث بسیاری است که آن را از همه زمانهای دیگر زمین شناسی متمایز ساخته است این تمایز در شرایط ساختمانی و شکل گیری مناظر امروزی زمین شرایط آب و هوایی و تغییرات آن تکامل و تنوع آثار حیاتی گیاهی و جانوری و به ویژه در رابطه با زندگی انسان است شناخت کواترنری یعنی پی بردن به چگونگی روند تکاملی حوادثی که امروزه به شکلهای مختلف از قبیل آتشفشان زمین لرزه ها، گسل ها، یخچالها، جابجایی های زمین پسروی و پیشروی دریاها تغییرات جوی بیابان زایی فرسایش و آلودگی های طبیعی ظاهر می شود. دراین مقاله سعی بر آن است که نحوه شکل گیری و اهمیت مطالعه پادگانه های رودخانه بیان شود و همچنین پادگانه های رودخانه ای کواترنری حوضه آبخیز طالقان رود معرفی شود.