سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل صالحی زاده – دانشکده مهندسی هستهای و فیزیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غلامحسین روشنی – دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
فرزین شماع – دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون استفاده از انرژیهای نوین بخصوص انرژی هستهای و البته مشکل پرتوزایی این واکنشها، نیاز به یک منبع انرژی پایدار و ایمن احساس میگردد. استفاده از گداخت گرما هستهای به جایواکنش شکافت مقدار پسماند و آلایندگی را به شدت کاهش میدهد ولی تمام مشکلات را حل نخواهد کرد. در این مقاله به بررسی سوختهای ممکن برای تولید انرژی از طریق واکنشهای گداخت، دمای لازم برای شروع این واکنشها و رادیوکتیویتهی حاصل از آنها پرداخته شده است و با در نظر گرفتن تمامی این موارد بهترین سوخت برای استفاده در نیروگاههای گداخت پیشنهاد شده است. چشمانداز تامین انرژی آینده بشر استفاده ازنیروگاههای گداخت هستهای است که از سوختهای بسیار ارزانی تغذیه میشوند. بررسیهای انجام شده در این تحقیق حاکی از آن است که استفاده از سوخت هیدروژن-بور علاوه بر سازگاری با محیط زیست، صرفه- جویی قابل توجهی درهزینه و مصرف انرژی خواهد داشت