سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر برقندان – شرکت موننکو ایران (گروه مپنا)
بهزاد صداقت – شرکت موننکو ایران (گروه مپنا)

چکیده:

راکتورها تجهیزات فشارقوی در شبکه های انتقال انرژی الکتریکی هستند که با جذب توان راکتیو، پایداری ولتاژ شبکه را افزایش می دهند. پست ۴۰۰/۱۳۲ کیلوولت شاهماران دارای یک راکتور موازی با خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت می باشد. این راکتور توسط کلیدی مجزا از کلید خط، قابلیت اتصال به شبکه را دارد. کلیدزنی راکتور های موازی یکی از دشوارترین وظایف کلید های قدرت می باشد. از مدار خارج کردن راکتور های موازیتوسط کلید موجب اضافه ولتاژهای گذرا و آسیب رسیدنبر تجهیزات شبکه م یشود. در زمان بی برقی راکتور بعلت رفتار و عکس العمل متقابل بین کلید و اجزای مدار، سه پدیده اضافه ولتاژ ناشی از برش جریان، بروز قوس مجدد ۱، اضافه ولتاژ و اضافه جریا نهای ناشی از بروز قوس مجدد، می تواند بروز کند. بررسی این موارد نیازمند مدلسازی دقیق تجهیزات مدار، بخصوص کلید های قدرت می باشد. در این مقاله ابتدا تجهیزات پست شاهماران در حالت گذرا مدلسازی و مدارات الکتریکی و نحوه ارتباط تجهیزات در نرم فزارEMTDC/PSCAD پیاده سازی خواهد شد. در ادامه رفتار قوس در زمان کلیدزنی راکتور موازی و اضافه ولتاژهای بوجود آمده مورد بررسی و آنالیز قرار خواهد گرفت. با توجه به این موضوع که کلیدزنی راکتور باعث پیر شدن تجهیز م یشود، سه روشبرای کنترل این اضافه ولتاژها شامل کلیدزنی کنترل شده، استفاده از برقگیر و تغییر مقدار خازن سمت راکتور مورد بررسی قرار خواهند گرفت