سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل غریبی – کارشناس ارشد شرکت سایپا
رضا کاظمی – کارشناس شرکت سایپا
حمید مهرجویان – رئیس اداره تولید شرکت سایپا
مجید علیزاده سیاهگورابی – کارشناس کیفیت رنگ یک

چکیده:

فرآیند تولید و اعمال رنگ همواره حساسیت خاصی برخوردار بوده است. بدین منظور و برای جلوگیری از تبعات ناشی از این حساسیت نظافت صنعتی همیشه در اولویت اول صنعت ساخت و اعمال رنگ قرار داشته است. نظافت ابزار و وسایل مورد استفاده در کابین های رنگ صنایع خودروسازی همواره یکی از معضلات این صنایع بوده است. به منظور کاهش این معضل تیمی کارشناسی بررسی های اولیه را انجام داد . شواهد نشان می دهد که تقریبا نیمی از تینرهای ضایعاتی در کابین های اعمال رنگ برای شستشوی ابزارهای پاشش و البسه پرسنل استفاده می شود که موجب آلودگی بیش از حد محیط زیست و افزایش میزان استفاده از تینر و مواد واترواش می شود. لذا کارشناسان سالن رنگ یک سایپا با استفاده ازابزرهای حل مسئله شش سیگما علل بالقوه را بررسی و نسبت به بهبود موارد ممکن اقدام نمودند. ماحصل ان پروژه کاهش بیش از ۵۰% تینرهای ضایعاتی؛ کاهش مواد واترواش و کاهش هزینه قابل توجه بوده است