سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید رضا کریم زاده – عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا صفایی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
فرزاد روحانی شهرکی – عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی ترکش اصفهانی – عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از چالش‌های اصلی مناطق خشک و بیابانی ایران مسئله کنترل شن‌های روان است . کاربرد مالچ نفتی به‌تنهایی در کنار سایر عملیات‌های بیولوژیکی یا مکانیکی در مهار فرسایش بادی و تثبیت شن‌های روان می‌تواند مؤثر باشد. مالچ های نفتی به مبادی فراورده‌های سنگین نفتی اطلاق می‌شود که به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و تثبیت شن‌های روان مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود آنکه انجام عملیات مالچ پاشی دشوار و پر هزینه می‌باشد لیکن نتیجه حاصل از آن در تثبیت شن‌های روان رضایت‌بخش بوده است. علیرغم کاربرد زیاد مالچ های نفتی و اثرات آن در میان پوشش گیاهی تاکنون مطالعات جامعی در خصوص اثرات زیست محیطی کاربرد این مواد صورت نگرفته است. در این مقاله سعی شده است را علاوه بر بررسی و کاربرد مالچ های نفتی در تثبیت شن‌های روان و کنترل فرسایش بادی به اثرات زیست محیطی آن نیز پرداخته شود .