سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمحمد ملکی طولابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مدیریت ریسک یکی از محدوده های مهم و از عوامل حیاتی دخیل در نتایج و عملکرد مدیریت پروژه می باشد. پروژه تنها یکبار انجام و یکبار برنامه ریزی میشود، لذا با ایجاد نگرش علمی به مدیریت ریسک، به عنوان یکی از وظایف اصلیمدیران و مسئولین مرتبط پروژه، معرفی علمی و جامع فرآیند و تکنیک های مدیریت ریسک می توان زمینه ساز تدوین و کاربرد نظامند مدیریت ریسک پروژه در کشور و نیز استقرار آن در شرکت ها گردید. یکی از مراحل فر آیند مدیریتریسک در پروژه ها، شناسایی ریسکهای مؤثر بر پروژه می باشد . رتبه بندی ریسک های پروژه به صورت های کمی وکیفی انجام می شود. مقاله حاضر با معرفی اجمالی مدیریت ریسک پروژه به بحث در مورد مراحل، نیازمندی ها، ویژگی ها و میزان قابلیت اطمینان هر یک از تکنیک های شناسایی ریسک می پردازد . با شناخت مراحل، مشخصات و نیازمندیهای هر یک از تکنیک ها و مقایسه آن با شرایط، ویژگی ها و ماهیت پروژه می توان تکنیک مناسب جهت شناسایی ریسک های پروژه را انتخاب و بکار گرفت. از این رو نتایج حاصل از مرحله شناسایی ریسک در فرآیند مدیریت ریسک قابل اعتمادتر و مناسب جهت مرحله بعدی از فرآیند مدیریت ریسک یعنی فاز ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک ها می باشد.