سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس خانجانی – استادیار عضوپیوسته گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
فاطمه منصوری – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
لاله راننده کلانکش – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
رضا پورموسی – مربی بخش آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلودگی هوا یکی از عمده ترین مشکلات شهرهای بزرگ در کشورهای درحال توسعه است و می تواند عوارض منفی بسیاری برسلامت انسانهای ساکن دراین شهرها داشته باشد لذا مطالعه تغییرات اینآلاینده ها می تواند کمک مهمی برای برنامه ریزی و مقابله با آنها باشد اطلاعات هفت آلاینده های مهم شهر کرمان شامل NO,CO,NO2,NOx,PM10,SO2,O3 ازسازمان حفاظت محیط زیست کرمان استعلام شد سپس اطلاعات بصورت متوسط درماه محاسبه گردید و با استفاده از نرم افزارminitab مدلهای آریمای تک متغیره برای هر آلاینده برازش شد. نتایج آلاینده ها در هوای کرمان روند تقریبا ثابتی داشتند به جز مونواکسید کربن که بطور معنی داریدر کاهش و گردوغبار که روند افزایشی داشت همه آلاینده ها الگوی فصلی داشتند مدلهای ساریما با روند فصلی ۱۲، ۱۵، ۸، ۱۲ و ۱۲، ۱۲ و ۶ به ترتیب برای آلاینده های NO,CO,NO2,NOx,PM10,SO2,O3 برازش شد خوشبختانه میزان تولید مونواکسید کربن درکرمان رو به کاهش است و یک علت احتمالی آن طرح جمع آوری خودروهای فرسوده می تواند باشد اما میزان گردوغبار هوای کرمان رو به افزایش و دربعضی فصول سال درحد غیربهداشتی است و لذا باید تدابیر لازم برای مقابله با آن بکار رود.