سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نضال مدحج – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد-

چکیده:

در این تحقیق به بررسی الگوریتمهای یادگیری استقرایی و ویژگیهای آن ها پرداخته شده است. سیستمهایی که نیاز به جدول زمانی دارند به دلیل نیاز به ارضای قوانین مختلف جزو سیستمهای پیچیده شناخته شدهاند. در این تحقیق به بررسی و مقایسه الگوریتم یادگیری استقراییREX-1 روی جداول زمانی پرداخته شده است. به این منظور که قابلیت توانایی این الگوریتم در مقایسه با الگوریتمها ی دیگر در حل مسائل پیچیده و توانایی آنها در وفق دادن خود با محیط جدید هنگام تغییر قوانین مورد ارزیابی قرار گرفته و کارایی آنها با هم مقایسه شود. الگوریتمREX-1 روشی را برا