سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهلا صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
مهدی مفتاح هلقی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگا

چکیده:

بررسی وضعیت کیفیت آب در منطقه گامی مهم در جهت استفاده بهینه و مناسب از منابع آب منطقه و انتخاب الگوی کشت مناسب و سازگار با کیفیت آب به منظور افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح می باشد. استفاده از ابزاری مناسب جهت پایش پارامترهای کیفی منطقه با نمونه برداری از نقاط محدودتر و درون یابی دقیق اطلاعات تهیه شده ضروری می باشد.از این رو در این تحقیق به بررسی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی(EC) و نسبت جذب سدیم(SAR) آب زیرزمینی در حوضه گرگان- قره سو با روش زمین آمار و به کمک نرم افزار Arc GIS9.3 پرداخته شده است. پس از رسم نقشه های پهنه بندی EC و SAR و همپوشانی این لایه ها و با توجه به طبقه بندی ویلکوکس، کیفیت آب برای مصارف کشاورزی در منطقه و در دو دوره خشک و تر در سال آبی ۸۸-۱۳۸۷ مشخص گردید. با توجه به نقشه های رسم شده در دوره خشک حدود ۱۰ درصد مساحت منطقه دارای آب زیرزمینی با کیفیت کمی شور و مناسب برای کشاورزی، ۸۱ درصد شور و ۹ درصد خیلی شور و غیر قابل استفاده می باشد. این ارقام در دوره تر ۸ درصد، ۸۳ درصد و ۹درصد می باشد و در هیچ نقطه ای از منطقه آب شیرین و کاملا بی ضرر برای کشاورزی وجود ندارد. همچنین بدترین کیفیت آب زیرزمینی منطقه مربوط به شمال غرب منطقه می باشد که علت آنرا همجواری با بندر ترکمن و پیشروی آب شور دریای خزر در این منطقه از حوضه گرگان- قره سو می توان دانست.