سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد ملایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد عبدالهی –

چکیده:

وضعیت آب و هوایی یک منطقه از جمله مهمترین عوامل موثر در جهت جذب گردشگر و یا بالعکس تضعیف آن می باشد .انسان در فضایی که بیشترین درجه آسایش و امکانات بقا را به لحاظ اقلیمی ارائه می دهند تمایل به استقرار دارد .اقلیم بخشمهمی از ظرفیت گردشگری یک منطقه را به خود اختصاص می دهد .در حقیقت آب و هوا و تنوع آن به عنوان یک منبع گردشگری مطرح است و اغلب گردشگران در انتخاب محل و مدت اقامت به آن توجه دارند.استان خوزستان با مساحت ۶۴۰۵۷ کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران در جوار خلیج فارس و اروند رود)شط العرب(قرار دارد و مرکز استخراج نفت ایران است.این استان با دارا بودن پتانسیلهای زیاد در زمینه گردشگری امکان تبدیل شدن به قطب گردشگری را دارا می باشد .در این پژوهش با استفاده از شاخص اقلیم گردشگریTci) و همچنین با استفاده از خصوصیتپ تلفیق و ادغام نقشه ها توسط نرم افزارGis پهنه بندی اقلیم گردشگری این استان صورت پذیرفته است.روش این پژوهش بصورت تحلیلی موردی است.نتایج این پژوهش حاکی از این است ماههای اسفند)مارس (و فروردین) آوریل (بهترین ماههابرای گردشگری در این استان است و ماههای تیر)جولای (تا آبان)نوامبر (بدترن ماهها برای گردشگری در این استان می باشد.