سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
مهدیه یزدی – کارشناس ارشد محیط زیست

چکیده:

این تحقیق با هدف مدیریت محیط زیست، در قالب کنترل آلاینده های پساب پالایشگاه نفت آبادان صورت گرفته و در این راستا مطالعه پارامترهای کمی پساب خروجی پالایشگاه از جمله اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز واکنشهای شیمیایی، چربی و روغن، کدورت، کل مواد معلق و …انجام گرفته است. بدین منظور بر اساس انجام آزمایشات طی ۷ روز و در اسفند ماه ۱۳۸۸ جهت اندازه گیری میزان آلاینده های محیطیاقدام به نمونه برداری ۴ نقطه تعیین شده گردید. جهت آنالیز پساب در این نقاط از دستگاههای اسپکتروفتومترDR 2800،BOD Track،Reactor CODو دستگاه کدورت سنج پرتابل مدل P2100و آزمایشگاهی ۲۱۰۰ ANو جهت اندازه گیری پارامترهایی نظیر روغن و چربی سختی و … از معرف E.D.T.A وشیشه آلات Shutt آلمان استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی پساب حاکی از آن است که مقادیر پسابهای اندازه گیری شده در خروجی های ۱ و ۲ در اسکله شماره ۷ تمام موارد به جز میزان روغن و چربی و واحد تصفیه فیزیکی پالایشگاه در تمام موارد مورد بررسی به جز کدورت بالاتر از حد استاندارد و واحد تصفیه بیولوژیکی در اکثر موارد در حد استاندارد های مجاز محیط زیست می باشد. به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی های پساب ناشی از فعالیت پالایشگاه مواردی نظیر احداث شبکه پایش و نمونه برداری، بررسی خطرات موجود و تلاش در جهت دستیابی به اطلاعات کمی و خصوصیات فیزیکی، شیمیایی آلاینده ها بصورت دوره ای و استفاده از سوختی بدون ترکیبات سولفور در پالایشگاه پیشنهاد می شود.