سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی ذوالفقاری – رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی
محمدناصر هاشمی – مدیرکل هواشناسی
مریم سادات حیدری –

چکیده:

اقلیم نتیجه برهمکنش عناصر هواشناسی طی دوره بلندمدت در یک منطقه یا ناحیه می باشد عناصر اقلیمی مانند دما بارش تبخیر رطوبت باد تابش از جمله عواملی هستند که مستقیم و غیرمستقیم محیط را تحت تاثیر قرار میدهند اما عناصر دما و بارش از اصلی ترین عوامل تعیین کننده نوع اقلیم می باشند بررس یروند تغییرات عناصر اقلیمی به ویژه دما و بارش می تواند نشانه هایی از روند خشکی و بیابانی شدن اقلیم هر ناحیه باشد دراین تحقیق با استفاده از میانگین دمای سالیانه و بارندگی تجمعی ایستگاههای هواشناسی واقع در حوزه آبخیز کویر میقان ضریب خشکی دمارتن طی دوره آماری ۲۳ ساله از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۷ تعیین گردید بدین منظور پس از شناسایی ۳۰ ایستگاه هواشناسی از نوع سینوپتیک اقلیم شناسی و باران سنجی واقع در حوضه نسبت به تهیه بانک داده های ایستگاه ها اقدام گردید دراین میان ۵ ایستگاه هواشناسی دارای آمار طویل المدت با سابقه آماری بالای ۳۰ سال بارندگی ۳۸ ساله و دما ۲۳ ساله شامل اراک داودآباد، آشتیان، ساروق و گوار می باشند.