سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده زهرا سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آلودگی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
سید محمد باقر نبوی – استاد یار، گروه بیولوژی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر – ایرا
سید محمد تقی ساداتی پور – استادیار گروه آلودگی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهر

چکیده:

از جمله کاربریهای مناطق ساحلی که در سالیان اخیر توجه ویژهای در جهان به آن شده، صنعت اکوتوریسم و به ویژه اکوتوریسم ورزشی است. منطقه مورد مطالعه در این پژوهشمنطقه بحرکان در سواحل جنوبی استان خوزستان است که به دلیل قرار گیری در مجاورت خلیج فارس و نیز مجاورت با رودخانه زیبای زهره از قابلیتهای زیادی جهت توسعه اکوتوریسم و به ویژه توریسم ورزشی برخوردار میباشد. تماشای جانوران دریایی که از مصب خلیج فارس وارد رودخانه پرآب و وسیع زهره شدهاند، قایق سواری، شنا، اسکی روی آب و سایر ورزش های آبی امکان تأسیسپلاژها و مجتعهای گردشگری و تفریحی مناسب جهت اسکان گردشگران و ورزشکاران، و … بخشی از قابلیت های این منطقه محسوب می باشد. در این پژوهشجهت استفاده بهینه از توان اکولوژیکمنطقه و توسعه اکوتوریسم همراه با حفاظت از محیط زیست، اقدام به مکان یابی نقاط مناسب جهت ایجاد و توسعه طرح های کاربری توریسم ورزشی شده است. در این مدل وجود رودخانه پرآب و زیبای زهره، نخلستانهای زیبای حاشیه رودخانه زهره و دسترسی به جاده اصلی هندیجان- بحرکان از شمال این ناحیه، از فاکتورهای با اهمیتبرای انتخاب این بخشاز محدوده مطالعاتی برای این کاربری بوده است.