سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ناهید نعمتی کوتنایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

هر پژوهشی مستلزم بکارگیری شیوه ها و طی کردن سلسله مراتب خاصی است برای نیل به هدفی مشخص. در این پژوهش ضمن بررسی و تحلیل پراکندگی فضایی مدارس راهنمایی منطقه یک قائم شهر، مکان های بهینه برای استقرار این مراکز در سطح منطقه مشخص شد. بدین منظور با توجه به معیارها و ضوابطی که در مکانیابی مراکز آموزشی مورد استفاده قرار می گیرند نظیر معیارهای سازگاری، مطلوبیت و ظرفیت و با استفاده از مدلهای فضائی مانند بافرینگ، پلیگونهای تایسن، تحلیل شبکه، تراکم (Density) وروش وزن دهی تحلیل سلسله مراتبیAHP، لایه های اطلاعاتی مورد نیاز جهت تحلیل پراکندگی مدارس راهنمایی و مکانیابی آنها تولید شد. بعد از مشخص کردن امتیاز معیارهای اصلی و فرعی با استفاده از AHP، با بکارگیری روش بی مقیاس کردن فازی و تعریف توابع صعودی و نزولی، لایه ها را استاندارد نموده و در نهایت با ضرب وز نهای درون گروهی و برون گروهی در هر لایه و تلفیق همه لایه ها با همدیگر در نرم افزار ARCGIS، نقشه مکانهای مناسب جهت احداث مدارس راهنمایی به تفکیک دخترانه و پسرانه به دست آمد.