سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نبی اله اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد جلالیان – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
ناصر هنرجو – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

هدف از تحقیق بررسی رفتار و مقدار عناصر سنگین روی نیکل مس در کاربری های کشت برنج باغ، تناوب برنج با سایر محصولات و ایش در منطقه استقرار کارخانه ذوب آهن اصفهان می باشد اراضی مورد نظر با استفاده از نقشه های توپوگرافی و بازدیدمیدانی از منطقه انتخاب گردید پروفیل شاهد حفر و نمونه های خاک از هر افق برداشت گردید. مقدار کل عناصر به روش هضم مرطوب و عناصر قابل جذب به روش عصاه گیری با EDTA و نهایتا توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که مقدار نیکل قابل جذب در چهار کاربری در افق سطحی برابر ۹/۳۷ میلی گرم بر کیلوگرم می باشد و در کشت برنج در لایه پادل شده به مقدار ۲۵ میلی گرم بر کیلوگرم افزایش می یابد.