سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خدیجه صانعی دهکردی – رئیس گروه مهندسی زراعی دفتر فنی و مهندسی سازمان آب و برق خوزستان
حدیث کرمی – کارشناس محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با افزایش نمک در خاک مسائل گوناگونی در خاک و کشت و کار بوجودمی اید که برای بدست اوردن محصول قابل قبول و کشاورزی پایدار لزوم شیوه های مدیریتی خاص ضرورت پیدا می کند رهاسازی اراضی بدون کشت باعث تجمع نمک در سطح خاک می شود کاشت برخی گیاهان حتی اگر خود گیاه چندان مرغوب نباشد از آن جهت که نقش اصلاحی دارد مفید است به طور کلی رشد هرگونه گیاه در خاک بهتر از عدم وجود آن است شبکه ابیاری و زهکشی حمودی یک بخش از واحدهای عمرانی هفتگانه شبکه ابیاری و زهکشی دشت ازادگان واقع در شرق استان خوزستان را تشکیل میدهد که عملیات ساخت آن در سال ۱۳۸۱ به اتمام رسیده است دراین تحقیق پارامتر EC آب طی شش ماه دوره کشت غلات زمستانه از ۱۵ چاهک مشاهده ای آب زیرزمینی در سطح شبکه و ۲ ایستگاه آب ابیاری قبل از ورود به شبکه و آب زهکش بعد از خروج از شبکه نمونه برداری و اندازه گیری گردید. با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری مشخص گردید که میانگین EC در سطح شبکه بسیارمتغیر بوده کاشت گیاهان درتمام مدت تحقیق منجر به کاهش شوری آب شده و در تمام نمونه ها بین نقاط کاشت و بایر اختلاف معنی دار بود