سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم درستکار – دانشجوی ترم آخر مقطع کارشناسی رشته علوم باغبانی دانشگاه شیراز
مسلم درستکار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالله ولی فر – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
فریبرز زارع – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

بررسی و مقایسه هفت رقم انگور ترکمنستان با پنج رقم داخلی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار، طی هفت سال انجام گرفت. بدین منظور قلمه های ریشه دار رقم های مورد آزمایش در اسفند ماه ۱۳۸۱ در ایستگاه زرقان کشت گردید. رقم شماره ۷ ترکمنستان با تولید ۱۴/۲۸۳ کیلوگرم در هر بوته معادل ۲۸/۵۶۳ تن در هر هکتار بالاترین عملکرد را داشت که با بقیه ارقام تفاوت معنی داری را نشان داد. و رقم های شماره ۸ ترکمنستان و رطبی زرقان در درجه های بعدی قرار گرفتند. اگرچه ارقام شماره ۷ و ۸ ترکمنستان مناسب مصرف رومیزی نمی باشند ولی با توجه به عملکرد بالا می توان در صنایع تبدیلی از آنها استفاده نمود. در بین رقم های مورد مطالعه، رطبی زرقان از خصوصیت بازارپسندی بهتری برخوردار بود. از نظر زمان رسیدن رقم یاقوتی سیاه شیراز حدود ۲ ماه قبل از سایر رقم ها رسید، و در بازار از قیمت بالایی برخوردار بود.