سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست_واحد علوم و تحقیقات خوزستان
محمد صادق سخاوتجو – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان_مدیر گروه مهن
افشین تکدستان – استادیار گروه بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی دان

چکیده:

از آنجاییکه فلزات سنگین اثرات سمی بر روی بدن انسان داشته و تاثیرات مخربی بر محیط زیست اعمال می نمایند ، لذا اندازه گیری و بررسی غلظت این فلزات در مناطق مستعد به افزایش غلظت فلزات سنگین توصیه شده است ، هدف از انجام تحقیق حاضر اندازه گیری کل ذرات معلق و فلزات سنگین در هوای شهر اهواز بود این مطالعه در طی دو فصل و با تعیین ۱۰ ایستگاه نمونه برداری در هر فصل طبق متد ASTM 😀 4096 انجام گرفت و در این بررسی نمونه های هوا ( ۲۰ نمونه ) توسط پمپ های والیوم و با استفاده از فیلتر فایبرگلاس با ابعاد۱۰×۸ اینچ بصورت ۲۴ ساعته و با نصب دستگاه در ارتفاع ۳ متری جمع آوری گردید، میزان کل ذرات معلق جمع آوری شده بر روی فیلتر پس از توزین با استفاده فرمول ریاضی تعیین و میزان فلزات سنگین توسط هضم اسیدی استخراج و بوسیله دستگاه ICP تعیین مقدار گردید