سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داوود زعیم – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
صبیحه سلیمانیان زاد – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفه
محمود شیخ زینالدین – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصف

چکیده:

این پروژه با هدف مقایسه و انتخاب کارآمدترین روش برای تشخیص تولید ترکیبات شبه باکتریوسینی توسط باکتری های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس بومی انجام شد. سه روش حفره ای یا چاهک (Agar well diffusion)، لکه گذاری (Spot on the lawn) و نورسنجی (Photometric) با هم مقایسه شدند و قابلیت بازدارندگی رشد توسط ترکیبات مستخرجه از لاکتوباسیلوس ها علیه ۲ باکتری شاخص پاتوژن اشریشیا کلای و لیستریا مونوسایتوژنز ارزیابی شد. از تشتک پتری در روش های انتشار در آگار، عکسبرداری و پس از پردازش تصاویر نتایج حاصله ثبت شدند. نهایتاً روش لکه گذاری به عنوان سریعترین روش با قابلیت تکرار پذیری بالا و روش نورسنجی به عنوان دقیق ترین آنها با پایین ترین حد آشکار سازی معرفی شد. این پروژه در زمستان ۱۳۸۹ در آزمایشگاه میکروبیولوژی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان به انجام رسید.